Towarzystwo Przyjaciół Muzyki

im. F. Chopina w Kielcach

Członkowie

 


Zygmunt Owczarek

dr nauk ekonomicznych

foto Zygmunt Owczarek

Nie mam wykształcenia muzycznego, ale jestem dobrym słuchaczem. Chcę słuchać dobrej muzyki w dobrym towarzystwie...
 

Zgodnie z przyjętym statutem, członkami Towarzystwa mogą być obywatele polscy, a także cudzoziemcy zainteresowani kulturą polską i szanujący ją. W chwili obecnej swoją przynależność do Towarzystwa deklarują ludzie różnych zawodów, których wspólnym zainteresowaniem są sprawy związane z rozwojem kultury, a szczególnie muzyki. Statut przewiduje również status członka honorowego i członka wspierającego.

§ 11

  1. "Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
  2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny sposób jest dla Towarzystwa zasłużona."

Członkiem wspierającym TPM jest firma Complex Computers S.A., a dzięki przychylności dyrektora filharmonii Szymona Kawalli, członkowie Towarzystwa za okazaniem legitymacji mogą korzystać z ulgowych biletów na koncerty. A zatem...